Analytiikka

Missio:

  1. auttaa ymmärtämään jäsentä yksilönä
  2. olla tukenasi muutoksessa, jota kohta 1. vaatii

Jäsenten odotukset kasvavat ja viestinnän kohdentaminen muuttuu haastavammaksi

Keräät jäsentietoa useasta kanavasta? Miten hyödynnät sitä?

Tarvitset päivittäisen toiminnan ja päätöksenteon tueksi selkeitä lukuja.

Olen kehittänyt järjestöjen analytiikkaa vuosia ja suuntautunut enenevässä määrin ennustavaan analytiikkaan —  jäsenten käyttäytymisen mallintamiseen nykytilanteen ja historian kautta.

Analyysin tuloksia voidaan hyödyntää joko päivittäisessä tekemisessä; paikantamalla vaikkapa eroherkät jäsenet tai strategiatyöskentelyn tukena vastaamassa esimerkiksi kysymykseen ”miten jäsenistömme kehittyy seuraavan 10 vuoden kuluessa?”

Lyhyesti:

  • Mallinnetaan jäsenten käyttäytymistä
  • Etsitään malliiin sopivat jäsenet
  • Muokataan viestintää ja palvelukonseptia tai hyödynnetään mallia pääätöksenteossa

Bloggasin aiheesta yhteistyökumppanini Avoinen sivuille blog.avoine.fi ja tuotteistimme osan palvelua  Kaukoputki-tulevaisuuskuva