Tutkimukset

Tarjoan kokonaisvaltaista tutkimuspalvelua, johon sisältyy tutkimusten suunnittelu, toteuttaminen, tiedonkeruu ja tiedon prosessointi sekä raportointi. Käytän sujuvasti useita eri tiedonkeruu- ja tutkimustyökaluja. Tutkimusosaamiseni pohjautuu usean vuoden kokemukseen palkka- ja työelämätutkimuksista sekä markkinatutkimuksista, erityisesti bränditutkimuksista. Myös kansantaloustieteen opinnot Jyväskylän yliopistossa luovat osaamiselleni vankan pohjan.

Esimerkiksi

  • Vuosittaiset jäsentutkimukset
  • Palkkatutkimukset
  • Ala- tai sektorikohtaiset tutkimukset
  • Eroavien jäsenten tutkimukset